SP Gminy Oleśnica - Szkolny Klub Sportowy

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

SZKOŁA PODSTAWOWA GMINY OLEŚNICA WITA SERDECZNIE!

Szkolny Klub Sportowy w naszej szkole jest prowadzony przez nauczycielkę wychowania fizycznego - panią Martę Skorek.

W zajęciach uczestniczą zarówno uczniowie klas 1-3, jak i 4-6.

Celem głównym SKS - u jest przygotowanie młodego człowieka do świadomego uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej przez całe życie.

Założenia:

 • podnoszenie sprawności ogólnej dzieci w szkole,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań i stwarzanie osobom utalentowanym możliwości dalszego rozwoju,
 • propagowanie wzorców aktywnego spędzania czasu,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny,
 • nabywanie umiejętności i wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy,
 • przygotowanie do zawodów szkolnych, międzyszkolnych,
 • udział w rozgrywkach międzyszkolnych,
 • stosowanie zasad fair play podczas gry i w życiu,
 • poznanie i stosowanie przepisów gier.

Treści:

 • doskonalenie poznanych elementów gry:
  • piłka ręczna
  • piłka nożna
  • piłka koszykowa
  • piłka siatkowa
 • lekkoatletyka
 • poznanie gier i zabaw terenowych oraz rekreacyjnych.

logo ggo2 spgo

 

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

biblioteka

Konkursy

Galerie

Rekrutacja - Szkoły Ponadgimnazjalne

dla gimnazjalisty p

Projekty edukacyjne

projekty edukacyjne

lepsza szkola