SP Gminy Oleśnica

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

SZKOŁA PODSTAWOWA GMINY OLEŚNICA WITA SERDECZNIE!

 konkurs 100

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań związanych z czytelnictwem,
  • promocja wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym, wspólnej pracy
    i zabawy,
  • możliwość wykazania się talentem plastycznym,
  • doskonalenie przekładania tematyki konkursowej na język plastyczny.

ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-VIII szkoły podstawowej i uczniów z klas III gimnazjum oraz ich rodziców i dziadków.

Do konkursu można zgłaszać prace:

  • wykonane wspólnie przez uczniów i rodzeństwo oraz rodziców ( każdy uczestnik powinien wykonać własną część pracy ),
  • w dowolnej technice (kredkami , farbami, wyklejanka ,kolaż, itd. ),
  • w formacie A3,
  • zawierające własny pomysł na plakat promujący wspólne czytanie w rodzinnym gronie.

Uczestnik składa na konkurs jedną pracę.
Każda praca powinna być podpisana (dane wszystkich autorów, w tym imię , nazwisko i klasa ucznia).

Prace należy złożyć w Bibliotece do 26 października 2018 r.

logo ggo2 spgo

 

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

biblioteka

Konkursy

Galerie

Rekrutacja - Szkoły Ponadgimnazjalne

dla gimnazjalisty p

Projekty edukacyjne

projekty edukacyjne

lepsza szkola