Godziny pracy

Godziny urzędowania - od godziny 07:45 do 15:00

Zajęcia lekcyjne - od godziny 08:00 do 14:10