Organizacja pracy szkoły

Szkołą kieruje dyrektor, któremu podlegają:

    1. Pion dydaktyczno – wychowawczy:

        Kadra pedagogiczna

    2. Pion administracyjno - gospodarczy:

        Główna księgowa

        Referent administracyjny

        Pracownicy obsługi

    3. Uczniowie szkoły:

        Oddziały przedszkolne (5-cio i 6-ciolatków)

        Klasa I

        Klasa II

        Klasa III

        Klasa IV

        Klasa V

        Klasa VI

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ GMINY OLEŚNICA W OLEŚNICY