Organy szkoły

    1. Dyrektor

    2. Rada Pedagogiczna

    3. Rada Rodziców

    4. Samorząd Uczniowski