DRUGIE SPOTKANIE Z MUZYK?
W dniu 5.11.2015r. dzieci z klas „0” i I uczestniczy?y w drugim spotkaniu z muzyk?. Tym razem przyjecha?o do nas dwóch muzyków, którzy przywie?li g?ównego bohatera tego spotkania – KONTRABAS - najwi?kszy instrument strunowy z grupy smyczkowych. Podczas spotkania dzieci ?piewa?y i uczestniczy?y w zabawach, przygotowanych przez go?ci. Kolejne spotkanie uznajemy za pouczaj?c? lekcj? muzyki.
 
Galeria

Ewelina Kemb?owska
 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW