Halloween w naszej szkole

28 pa?dziernika odby? si? w naszej szkole konkurs na Halloween.W tym roku zosta? podzielony na 2 kategorie: najciekawszy wypiek i naj?adniejsza dynia. Jury mia?o trudne zadanie, gdy? przyniesionych prac by?o a? 67, a ka?da wykonana niezwykle precyzyjne i w ciekawy sposób.

 
Oto lista wyró?nionych w kategorii najciekawszy wypiek:

1.Sebastian Myjkowski
2.Mateusz Cieszkowski
3.Ma?gorzata Cieszkowska
4. Jan Domaga?a

Laureaci kategorii naj?adniejsza dynia:

1. Gabriela Wajerowska
2. Magdalena Gliszczy?ska
3. Oliwier Grzeszczakowski
4. Filip Wrzaszczak
5. Cezary Bieniak
6. Cezary Wojnarowski
7. Agata ?wiertnia
8. Zuzanna Krysiak
9. Karol Krysiak
10. Wiktoria Konica
11. Tina Flourentzou
12. Nikola Krzy?ewska

 

Galeria

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW