W dniu 19.11.2015 r. odby?y si? Mistrzostwa Gminy Ole?nica w minikoszykówce dziewcz?t i ch?opców w Soko?owicach. Nasza szko?a wyst?pi?a po raz pierwszy od bardzo dawna, gdy? wcze?niej nie by?o ani sali gimnastycznej, ani wystarczaj?cej ilo?ci zawodników. Do rywalizacji przyst?pi?y trzy zespo?y ch?opców (Soko?owice, Smolna, Gmina Ole?nica) oraz dwa zespo?y dziewcz?t ( Soko?owice i Gmina Ole?nica).

Gospodarze okazali si? „ma?o go?cinni” i zarówno ch?opcy, jak i dziewcz?ta w znacz?cy sposób pokonaliwszystkie przyjezdne dru?yny.

Dziewcz?ta rozegra?y tylko jeden mecz i zaj??y II miejsce. Nasi ch?opcy dzi?ki wygranej ze Smoln? zaj?li równie? II miejsce. Gratulujemy wszystkim zawodnikom, na parkiecie by?y widoczne efekty Waszej ci??kiej pracy, a tak?e wielkie zaanga?owanie. Oby zdobyte do?wiadczenie procentowa?o na kolejne lata.

 

Sk?ad reprezentacji ch?opców:

 

Wojciech Dworniczak kl. V

Jakub Po?e? kl. V

Bart?omiej St?pie? kl. V

Micha? Lizun kl. V

Maciej Sulikowski kl. VI

Ersin ?liwa kl. VI

Mateusz Mroczek kl. VI

Patryk Patyk kl. VI

Dominik Wester kl. VI

Maciej Kaziów kl. VI

Miko?aj Mochocki kl. VI

 

Sk?ad reprezentacji dziewcz?t:

 

Katarzyna ?liwa kl. V

Magdalena Gliszczy?ska kl. V

Julia Patyk kl. V

Lena Wójcik kl. V

Joanna ?liwi?ska kl. VI

Nikola Zalewska kl. VI

Oliwia Pana? kl. VI

Natalia Kubacka kl. VI

Oliwia Kulczycka kl. VI

Manuela Michalak kl. VI

Wiktoria Ko?odziej kl. VI

Agata Dzieszuk kl. VI

                                                                                                          
Galeria

Marta Skorek - Hejninger

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW