PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE POEZJI LWOWSKIEJ

17 listopada Gabrysia Wajerowska zdoby?a I miejsce w jubileuszowym X Ole?nickim Konkursie Poezji i Prozy Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara organizowanym przez Towarzystwo Mi?o?ników Lwowa i Gimnazjum nr 2. Swoj? pi?kn? interpretacj? „Kol?dy lwowskiej” nasza czwartoklasistka podbi?a serca jury i publiczno?ci.

W konkursie wzi??o udzia? 6 szkó? podstawowych, a tak?e w drugiej kategorii - gimnazja i licea. Nasz? szko?? godnie reprezentowali tak?e: Nikola Zalewska, Joasia ?liwi?ska, Oliwia Pana? i Mateusz Szczepaniak. Dzi?kuj? za pi?kn? recytacj? i czas sp?dzony na przygotowaniach do konkursu.

Galeria

Monika ?liwi?ska

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW