W SZKLANYM ?WIECIE

W czwartek 19.11.2015r. dzieci z klas Ia i Ib mia?y okazj? odwiedzi? Fabryk? Bombek „Szklany ?wiat” w Kro?nicach. Podczas pobytu uczniowie zobaczyli, jak powstaje bombka i w jaki sposób si? j? dekoruje. Aby przybli?y? dzieciom form? wyprodukowania takiej bombki, przygotowano dla nich warsztaty plastyczno-techniczne, na których ka?dy tworzy? w?asn? ozdob? choinkow?.

Sprawi?o to du?o rado?ci i satysfakcji. Pomys?ów by?o wiele, ka?da praca wygl?da?a inaczej i bardzo oryginalnie. Wszyscy poczuli si? jak mali arty?ci.

Wycieczka zbli?y?a nas do atmosfery ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

                                                                                                       

Galeria

 

Ewelina Kemb?owska

Agata Cie?li?ska

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW