Gabrysia Wajerowska z klasy IV zdoby?a I miejsce w jubileuszowym X Ole?nickim Konkursie Poezji i Prozy Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara, który odby? si? 17 listopada w sali konferencyjnej Ole?nickiej Biblioteki Publicznej. Swoj? pi?kn? interpretacj? „Kol?dy lwowskiej” M. Hemara podbi?a serca jury i publiczno?ci.

Nasz? szko?? godnie reprezentowali tak?e: Nikola Zalewska, Joanna ?liwi?ska, Oliwia Pana? i Mateusz Szczepaniak. Atmosfera konkursu by?a niezwyk?a. ?wietnie przygotowani uczestnicy przenie?li widowni? w kresowe przestrzenie. W repertuarze znalaz?y si? zarówno wiersze przesycone t?sknot? za rodzinnymi stronami, pi?knymi widokami i kulikowskim chlebem, jak i pe?ne dramatu utwory o walce za Ojczyzn?.

W konkursie wzi??o udzia? 51 uczestników w dwóch kategoriach: szkó? podstawowych oraz gimnazjów i liceów. Wszyscy otrzymali pami?tkowe dyplomy, a laureaci nagrody ksi??kowe i kalendarze lwowskie z r?k burmistrza Ole?nicy Micha?a Ko?aci?skiego i starosty Wojciecha Koci?skiego.

Gratulujemy!!!

 

Galeria

Monika ?liwi?ska

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW