HO HO HOO !!! - MIKO?AJ Z WIZYT? W NASZEJ SZKOLE

W dniach 7-8 grudnia ?wi?towali?my miko?ajki. By? prawdziwy ?w. Miko?aj, ?nie?ynki, mnóstwo ma?ych Miko?ajków oraz … upragnione prezenty. I?cie ?wi?teczna, weso?a atmosfera udzieli?a si? wszystkim.

Uczniowie klas II i III przygotowali dla wszystkich oddzia?ów urocze upominki. Maluchy biega?y z okrzykami rado?ci za Miko?ajem, a ca?a szko?a zape?ni?a si? bo?onarodzeniowymi dekoracjami, choinkami i ?wiate?kami. W tych dniach u?miech by? na ka?dej twarzy i oby tak pozosta?o na zawsze.

 

Galeria

 Monika ?liwi?ska

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW