Konkurs - ?ycie ?w.Jana Paw?a II

W grudniu 2015 roku, odby? si? konkurs dla klas IV- VI, dotycz?cy ?ycia ?w. Jana Paw?a II. Uczestnicy konkursu- 10 osób, /który przebiega? w dwóch etapach/, musieli wykaza? si? niema?? wiedz?, na temat wa?nych wydarze? z ?ycia naszego Wielkiego Rodaka.

 

 

 

Laureatkami tej rywalizacji zosta?y:

1.Joanna ?liwi?ska kl. VI- I miejsce

2.Gabriela Wajerowska kl.IV - II miejsce

3.Nikola Zalewska kl. VI - III miejsce            /obie uczennice otrzyma?y

4.Barbara Pawluk kl. V - III miejsce               jednakow? ilo?? punktów/

 

Wszystkie wymienione dziewczynki otrzyma?y dyplomy i nagrody.

 

Organizatorki konkursu: Barbara Mrowicka i Urszula Bujwid.

 

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW