SPOTKANIE Z MISTRZEM W KLASACH IA I IB

szmwW dniu 11.12.2015 r. w ramach programu Ma?y Mistrz mieli?my zaszczyt go?ci? srebrnego medalist? Paw?a Ra?d?. Sportowiec ten zdoby? II miejsce w wio?larstwie lekkim podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 r.


W cz??ci pierwszej zosta?y przeprowadzone zaj?cia sportowe z udzia?em samego mistrza, natomiast w cz??ci drugiej wszyscy zgromadzeni na sali gimnastycznej mieli mo?liwo?? wys?uchania krótkiej historii z ?ycia sportowca i zobaczenia z bliska medalu zdobytego w Pekinie. Nie zabrak?o równie? pyta? od dzieci, a na koniec mo?na by?o sobie zrobi? pami?tkowe zdj?cie i otrzyma? autograf. Bardzo mi?o b?dziemy wspomina? to spotkanie.

 

Galeria

 

Wychowawcy klas Ia i Ib

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW