nobnZ okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia tradycyjnie odby? si? w naszej szkole konkurs plastyczny. Wp?yn??o bardzo du?o prac wykonanych ró?nymi technikami. Wszystkie zas?ugiwa?y na uwag? i trudno by?o wybra? te najlepsze. Komisja konkursowa zwraca?a uwag? na samodzielno??, kreatywno?? i estetyk? wykonania.

 

 

Laureatami konkursu zostali:?

Natasza Krzak – kl. 0a?

Martyna Kraszkiewicz – kl. 0b?

Nikola Krzy?ewska – kl. Ia?

Marcelina Gliszczy?ska – kl. Ib?

Krzysztof Salik – kl. II

?Filip Wrzaszczak – kl. III?

Katarzyna ?liwa – kl. V?

Natalia Kubacka – kl. VI

 

Laureaci otrzymali nagrody oraz dyplomy.
Wszystkim uczniom bior?cym udzia? w konkursie serdecznie dzi?kujemy.

 

Galeria

 

Beata Borecka?

Anna Wojtowicz

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW