DZIECI POMAGAJ? DZIECIOM

dpdW dniach 7 – 20 grudnia Samorz?d Uczniowski przeprowadzi? akcj? „Ka?dy mo?e zosta? Miko?ajem”. Zbierano s?odycze, odzie?, zabawki i w?asnor?cznie wykonane ozdoby. Dzieci otworzy?y swoje serca i ch?tnie podzieli?y si? w?asnymi rzeczami.

Ozdoby i pluszaki przekazano do Domu Pomocy Spo?ecznej w Jemielnej. S?odycze, zabawki i odzie? podarowano podopiecznym ?wietlicy ?rodowiskowe „Bratnia D?o?” w Ole?nicy.

Dzi?kujemy wszystkim darczy?com.

dpd1
dpd2

 

Dorota Lemiech i Samorz?d Uczniowski

 


@ Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica
Wszelkie prawa zastrzeżone UIZW